.

КОРИСТУВАЧАМ
Каталог
Голосування
Профіль моєї освіти - це...
Loading

Акт злуки УНР та ЗУНР

Вид роботи: курсова
Кількість сторінок: 27


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗУНР 5

   1.1. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки 5
   1.2. Державний лад та судово-правова система ЗУНР 9
РОЗДІЛ ІІ. АКТ ЗЛУКИ УНР ТА ЗУНР: ПРОГОЛОШЕННЯ ТА ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 15
   2.1. Возз’єднання українських земель – символічна подія 15
   2.2. Історичне значення Акту злуки УНР та ЗУНР 23
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 27ВСТУП

Актуальність дослідження. В період розбудови незалежної Української держави помітно посилився інтерес до історії – справжньої, а не перелицьованої на догоду тим чи іншим політичним доктринам.

Історична тема, як і тема культурно-національного відродження, домінує в багатьох публікаціях і рефератах на наукових конференціях, посідає важливе місце на сторінках публіцистики.

Одна з таких сторінок нашої історії – боротьба українського народу за соборність своїх земель. Зараз гостро дебатується питання про возз'єднання українських земель у єдиній державі. Ця проблема у багатьох випадках висвітлюється однобоко.

Дехто прагне звести її до 1919 року, інші – до 1939 року. Такий підхід не відображає всієї гами історичного процесу возз'єднання українських земель у єдиній державі.

Нині ми повною мірою усвідомлюємо, що не можна впевнено рухатися у майбутнє, не відтворивши історичну справедливість. Вивчення й оцінка раніше спотворених процесів, фактів, імен – справа непроста. Та громадськість уже сьогодні прагне отримати виважені відповіді на цілу низку найпекучіших питань з давніх і близьких часів.

Це насамперед стосується проблеми соборності українських земель. Доля західноукраїнських земель виявилась складною і драматичною. Тривалий час їх шматували іноземні загарбники.

Населення краю терпіло жорстокий національний гніт угорської знаті, османських султанів, австрійських баронів, польських феодалів, російської, чеської, польської буржуазії.

Проте, незважаючи на визиск і поневолення, українці Галичини, Волині, Закарпаття, Північної Буковини і Придунайських земель зберегли і пронесли через віки рідну мову, культуру, чуття єдності і спільності історичних традицій, одвічне прагнення до возз'єднання з усім українським народом.

Отже, об’єктом даної курсової роботи виступає Західноукраїнська Народна Республіка. Предмет дослідження – Акт злуки УНР і ЗУНР. Метою дослідження є визначення вагомості тих історичних подій, які передували проголошенню Акту злуки УНР і ЗУНР, та доведення значимості цього Акту для історії України в цілому. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

- вивчити історичні передумови створення Західноукраїнської Народної Республіки;

- визначити особливості державного ладу та судово-правової системи ЗУНР;

- висвітлити ті історичні події, які свідчать про возз’єднання українських земель 1919 року;

- проаналізувати історичне значення Акту злуки УНР та ЗУНР.

Ця робота виконана спеціалістом в галузі права, викладачем юридичного ВУЗу, оформлена у відповідності з усіма правилами, являє собою документ Microsoft Word.

В роботі оформлений список використаної літератури, присутні посилання на літературні джерела - як того вимагають правила написання студентських робіт юридичних спеціальностей; в роботі використовувалися останні нормативні акти та закони на момент написання.

Ця робота є цілком авторською роботою, була написана виключно для нашого сайту IQdiplom.com, і купити її можна тільки тут.

Вона володіє високою якістю і унікальністю (куплена Вами робота не буде гуляти по мережі Інтернет, хоча б через свою платність!).

Представлена робота була захищена на позитивну оцінку - отже, Ви апріорі не придбаєте “аби що”, а одержуєте роботу, яка раніше вже була перевірена викладачем.

 

 

 


89 грн.
Валюта:
СТАТТІ ТА НОВИНИ